Dziękujemy doktorze!

Dziękujemy doktorowi Zbigniewowi Martyce za jego bezkompromisową postawę wobec polityki „zdrowotnej”, narzuconej przez wielkie koncerny farmaceutyczne podczas tzw. pandemii!

DO KSIĘGI WPISAŁO SIĘ – 31918 

Dziękujemy doktorze!

Dziękujemy doktorowi Zbigniewowi Martyce za jego bezkompromisową postawę wobec polityki zdrowotnej, narzuconej przez wielkie koncerny farmaceutyczne podczas tzw. pandemii!
DO KSIĘGI WPISAŁO SIĘ – 31918 

TREŚĆ WPISU DO KSIĘGI:

Szanowny Panie Doktorze!

 

Z głębokim uznaniem i wdzięcznością zwracam się do Pana, aby wyrazić swoje najszczersze podziękowanie za niezłomną postawę i odwagę, jaką wykazał się Pan podczas tzw. pandemii koronawirusa. 

Jako specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych zdecydował się Pan stanąć po stronie prawdy medycznej i dobra pacjentów, wybierając przy tym trudną ścieżkę stawiania oporu jednostronnej narracji, narzucanej przez wielkie koncerny farmaceutyczne. 

To działanie wymagało odwagi i wierności swoim przekonaniom, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością i zasługuje na najwyższe uznanie.

Pańskie profesjonalne stanowisko i gotowość do prowadzenia otwartej dyskusji na temat metod leczenia w czasie tzw. pandemii stanowiły ważny głos w debacie medycznej. Dzięki temu przyczynił się Pan do rozpowszechnienia rzetelnej wiedzy i zwiększenia świadomości społecznej. Taka postawa jest nieocenionym wkładem w obronę zdrowia pacjentów i świadectwem głębokiego oddania zawodowi lekarskiemu.

Z oburzeniem przyjąłem informację, że w zamian za to został Pan odsunięty na rok od wykonywania zawodu. Był to skandaliczny atak, nie tylko na Pana, ale i na wolność słowa, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Dlatego też cieszę się, że powstały w Pana obronie protest przyniósł owoce w postaci interwencji organów rządowych.

Życzę Panu dalszych sukcesów w Pańskiej karierze i życiu osobistym, oraz spokoju i zasłużonego odpoczynku podczas ogłoszonej emerytury. 

Mam nadzieję, że będzie Pan nadal stanowił inspirację dla wielu lekarzy i specjalistów, którzy cenią prawdę naukową i etykę zawodową. Niech to, co Pan zrobił dla społeczności medycznej i pacjentów, pozostanie zawsze pamiętane i cenione.

Z wyrazami najwyższego szacunku i wdzięczności

Dziękujemy za wzięcie udziału w akcji!

Oddajmy sprawiedliwość dr. Zbigniewowi Martyce! Nie ma naszej zgody na prześladowania uczciwych lekarzy przez organy, które mają dbać o interes polskiej służby zdrowia!

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.

19 grudnia 2022 roku Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie wydał skandaliczny wyrok na doktora Zbigniewa Martykę. Doktor otrzymał roczny zakaz wykonywania zawodu. Powodem tego był jego sprzeciw wobec “aktualnej wiedzy medycznej”, którą promowało Ministerstwo Zdrowia i wielkie koncerny farmaceutyczne.

Za to, że doktor Martyka nie uległ propagandzie i twardo stał po stronie pacjentów oraz wolności słowa w debacie medycznej, chcemy mu podziękować, zbierając podpisy, które zostaną wydrukowane w specjalnej księdze, którą mu wręczymy. Na pierwszym miejscu pamiętamy o tych, którzy włączyli się w protest „Dajcie leczyć” w obronie doktora, dlatego ich podpisy automatycznie znajdą się w naszej księdze.

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi